U bent hier

Theodoor van Loon - Een caravaggist tussen Rome en Brussel

 

Op zaterdag 15 december vanaf 14u30 organiseert de OKV-Club een geleid bezoek aan de tentoonstelling Theodoor van Loon. Een caravaggist tussen Rome en Brussel in BOZAR in Brussel.

De deelnameprijs bedraagt € 18 per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. 

De inschrijving is definitief na inschrijving via de link op deze pagina én na betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN BE67 4480 0073 6187 met vermelding 'Theodoor van Loon', het aantal deelnemers en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

 

Klik hier voor: INSCHRIJVEN

Snelle inschrijvers maken kans op een rondleiding door curator Dr. Sabine van Sprang.

 

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalf uur.
2.Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.
3.De betaling dient ten laatste op 8 december op de rekening van OKV te staan liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot 8  december. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.