U bent hier

2015.3 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV2015.3
2015 - 53ste jaargang

Gerelateerde Artikels

De Onze-Lieve Vrouwekathedraal in Antwerpen

In 1961 richtte paus Johannes XXIII het bisdom Antwerpen opnieuw op en kwam de zorg voor de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in handen van het provinciebestuur. Dat besloot in 1965 tot de reiniging en de restauratie van het kathedraalinterieur. Een halve eeuw later is de restauratie, ook van de buitengevels, toren en daken, afgerond. Dit themanummer brengt het hele verhaal: de proefrestauraties, het verwijderen van de vele kalklagen in het kerkschip, het restaureren met behoud van het kalkwit in koor en transept, de ontdekking van unieke muurschilderingen, het in elkaar puzzelen van de schitterende zeventiende-eeuwse glasramen…

Om iets te weten over schilderkunst in de Bourgondische Nederlanden

Bernhard Ridderbos, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt zich al meer dan drie decennia toe op de studie van de kunst uit de Bourgondische Nederlanden. In 1995 publiceerde hij met enkele collega’s het belangrijke Om iets te weten van de oude meesters: De Vlaamse primitieven – herontdekking, waardering en onderzoek. Daarin worden subdisciplines van de kunstwetenschap exemplarisch beschreven: historiografie, onderzoeksresultaten en persoonlijke inzichten. Een must voor iedereen – leek en specialist – die enige affiniteit met de zogenaamde Vlaamse primitieven voelt. Laat ik maar met de deur in huis vallen: dat gaat ook op voor Ridderbos’ laatste boek. Wat zeven kunsthistorici in 1995 klaarspeelden, doet Ridderbos nu in zekere zin solo. Het is een herneming, maar uitgebreider en anders van opzet. De kunst zelf staat centraal, niet de kunstwetenschappelijke discipline.

Grenzen van de mensenrechten aftasten op tablet

Hoe klinkt de opgejutte massa bij een lynchpartij? Een bezoek aan Kazerne Dossin geeft stof tot nadenken, en met hun eerste applicatie wordt het echt confronterend. In samenwerking met Toerisme Vlaanderen en Toerisme Mechelen draagt Dossin nu ook digitaal zijn boodschap uit: de mechanismen van massamoord en genocide zijn inherent aanwezig en iedereen kan in volkswoede meegezogen worden. 

Actuele kunst in de kustprovincie - Triënnale Brugge en Beaufort

Deze zomer moet het mooi weer worden. Alleszins aan de kust en wat verder in het binnenland. Dan en daar lopen Beaufort en de Triënnale Brugge samen. Architectuur staat centraal.

Reuzemaskers uit Congo - Etnografisch erfgoed van de jezuïeten

In de eerste helft van de zestiende eeuw ontscheepten jezuïeten in Midden-Afrika, lang voor de Europese kolonisatie van het gebied. In 1893 stichtte de Sociëteit van Jezus de Missie van Kwango  en kreeg ze een vaste stek in Kongo-Vrijstaat. Het is aan de missionarissen van Kwango dat de tentoonstelling Reuzemaskers uit Congo in het BELvue Museum is gewijd.

“Het Kasteel van Gaasbeek is een theater van de geschiedenis”

Sinds 2004 is Luc Vanackere directeur van het Kasteel van Gaasbeek. In die tien jaar zette hij het op de kaart als een plek die de relevantie van erfgoed voortdurend bevraagt en het historisch patrimonium systematisch confronteert met hedendaagse kunst. De komende tien jaar zijn met de realisatie van het Masterplan al even ambitieus.

Beelden die doelbewust trillen - Colin Waeghe

Colin Waeghe verblijft momenteel in Leipzig waar zijn vriendin les geeft aan de academie. Hij vertoeft slechts af en toe in zijn geboortestreek en daar maken we gebruik van voor een uitgebreide babbel.

Colin observeert de wereld en becommentarieert ze in zijn schilderijen en soms eens een sculptuur of een ander medium. En hij engageert zich. Hij gunt ook andere kunstenaars hun plaats en neemt initiatief daartoe. Zo lag hij mee aan de basis van de Gentse tak van SECONDroom, een initiatief dat eendagstentoonstellingen organiseert.