U bent hier

1965 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1965
1965 - 3de jaargang

Gerelateerde Artikels

Albert Saverijs - Winter in Vlaanderen

Het werk van Saverijs behoort bij de kunst, die de groep der Vlaamse expressionisten voortgebracht heeft. Hij is het impressionisme trouw gebleven, terwijl ietwat oudere schilders van zijn generatie, die veel meer dan hij naar de trant van Emiel Claus gewerkt hadden, naar het kamp der expressionisten waren overgelopen.

Antonio Moro - Portret van Hubert Goltzius

Het is U wellicht reeds opgevallen dat 'Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen' gemiddeld één op zes spreekbeurten aan het onderzoek van een portret wijdt. Waarom die voorkeur? Omdat de schilders van de Lage Landen, van Jan van Eyck tot Rik Wouters, op het gebied van het portret veruit hun meest volgehouden reeks meesterwerken hebben geleverd.

Adriaen van Ostade - Herbergtoneel

Adriaan van Ostade is mèt Jan Steen wel één van Hollands meest populaire zedenschilders uit de zeventiende eeuw. Hij zag het levenslicht te Haarlem in 1610. Zijn ouders waren Brabanders. Tot aan zijn dood in 1685 was van Ostade nagenoeg onafgebroken werkzaam in de Spaarnestad.

 

Meester van de Antwerpse Aanbidding - De Aanbidding

Het is geen zeldzaamheid in de evolutie van de kunstvormen, dat zij op een bepaald ogenblik bijzo

Jan Borman - Heilige Maria-Magdalena

Dit mooie beeldje stelt Maria-Magdalena voor: het werd vervaardigd in een Brussels atelier en dag

Pieter Paul Rubens - De val van Icarus

Naast een belangrijke verzameling Rubensschilderijen van grote afmetingen bezit het Museum voor S

René Magritte - Op zoek naar de waarheid

Vreemd schilderij, zult u zeggen, waar ik absoluut niets van begrijp.

Jan Provost - Het laatste oordeel

Het is wellicht genoegzaam bekend dat Brugge tegen het einde van de 15e eeuw zijn aanzien als bij

Eugeen Laermans - Stakingsavond

De periode waarin Eugeen Laermans zijn 'Stakingsavond' schildert is er een van sociale beroeringen en industriële vooruitgang.

Jan van Eyck - Heilige Barbara

Al is de blanke heerlijkheid van dit paneeltje, na eeuwen, tot kostbare ivoortoon getaand, toch ademt de prilste, lichtende lentelucht er doorheen. Hoe kan zulk kleinood ontstaan zijn? Ik stel me voor: in de volstrekte stilte en afzondering van Van Eyck's werkkamer, in een staat van vervoering.

Pablo Gargallo - De profeet

In 1933, één jaar voor zijn overlijden, voltooide Pablo Gargallo te Parijs de meer

Jacob Smits - Molen in de Kempen

'Hier is het dat U werkt, Meester?' 'Ja, inderdaad, altijd hier, nooit elders; zelfs niet in openlucht... In zijn atelier is het dat een kunstenaar moet werken! Daar is het dat hij zich best concentreren kan op het mysterie van het licht...'De vraag was gesteld geworden door Laenen en de Bendère die Jakob Smits in zijn atelier waren gaan opzoeken.

Jean-Jacques de Grave - Zonnekin-geschiedenis

Rijke lui, keizers, koningen, prinsen en edelen, bisschoppen abten, kortom al degenen die reeds h

Willem Vogels - Groentemarkt in Oostende

De korte kunstenaarsloopbaan - ongeveer 15 jaar - van Willem Vogels valt bijna helemaal samen met

Onbekend Meester - Papkommen

Toen in 1930 het Maagdenhuismuseum zijn deuren voor het publiek opende, heeft men wel zorg gedrag

Jean Brusselmans - Payottenland

Voor zover het nodig mocht geweest zijn, zullen onze trouwe kijkers en luisteraars zich uit onze

Hennessy-getijdenboek - Oogst

Verluchte handschriften zijn voor de kunstminnaar steeds grote onbekenden geweest.

Onbekend Gallo-Romeins Meester - Matrone - Fortuna - Eros en Psyche

In de Hasseltse straat te Tongeren, op de plaats genaamd Tiendenschuur, werden alle bij elkaar ee

Erasmus Quellien en Jan Fijt - Kinderportret

Oude kinderportretten maken doorgaans een bevreemdende indruk.

Hiëronymus Bosch - De Heilige Hiëronymus in gebed

Beide bij de aanvang van deze eeuw verworven door 'De Vrienden van het Museum', zijn het twee der allerbelangrijkste werken van Hiëronymus Bosch, 'De Kruisdraging' en 'De Heilige Hiëronymus in gebed' die thans de rechtmatige trots uitmaken van het Museum voor Schone Kunsten te Gent. 

Adriaen Brouwer - Drinkebroers aan tafel

Adriaan Brouwer is, evenals Pieter Bruegel, een haast legendarische figuur in de geschiedenis van de Vlaamse schilderkunst. Zo populair is hij zelfs, dat hij als het ware bij de lokale folklore kon worden ingelijfd. In talloze semi-literaire verhalen en blijspelen, die hun volwaardige literaire bekroning vonden in de Brouwerroman van Felix Timmermans, wordt hij ten tonele gevoerd.

Jan Stobbaerts - Na de middag

In zijn klassiek geworden boek 'Psychologie de l'Art' (1927) geeft de bekende Franse

Karel Appel - De vliegende man

Bij de eerste aanblik is dit schilderij van Karel Appel vreemd en verward, een picturale chaos wa

Hugo van der Goes - De dood van Maria

Met dit tafereel, 'De Dood van Onze-Lieve-Vrouw', maken wij kennis met de meest boeiende

Jozef Cantré - Vaardige vrouw

Een Franse filosoof - ik meen dat het Alain was - heeft ergens geschreven dat beeldhouwen eigenlijk de gemakkelijkste en tevens de allermoeilijkste van alle kunstvormen is. De gemakkelijkste, omdat men in verbazend korte tijd vrij verrassende resultaten kan bereiken... kwestie van vaardigheid en gevoeligheid van de vingertoppen. 

Meester van de Magdalenalegende - Madonna met de anjer

Het museum voor Schone Kunsten te Gent bezit sedert 1953 een klein paneeltje waarop Maria met het

Roelandt Savery - Plundering van het dorp

Roelandt Savery die het schilderij 'Plundering van het Dorp' uit het Kortrijks museum heeft gemaakt is te Kortrijk in 1574 geboren. Dat kan men lezen onderaan een portret geëtst door de Amsterdamse Geertruy Roghman, naar het origineel van de Utrechtse portretschilder Paulus Moreelse. Algemeen wordt aangenomen dat het schilderij in 1604 is ontstaan.