U bent hier

1966 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1966
1966 - 4de jaargang

Gerelateerde Artikels

Emile Claus - IJsvogels

Emile Claus is de Vlaamse vertolker van de zon en het licht. 'Die goede zon', schrijft hij in een brief uit 1913, 'wil mij aan het werk vinden wanneer zij haar stralend licht over Vlaanderen giet'. Van jongsaf werd hij bekoord door het typische licht van onze vochtige hemel en door de wazige lucht die de felle contrasten dempt en toch aan iedere vorm en kleur een diepere trilling.

Jusepe de Ribera - Marsyas door Apollo gevild

Wie gelegenheid heeft gehad belangrijke buitenlandse musea voor schone kunsten te bezoeken en ze

Jacob van Cothem - Bewening van Christus

Een retabel, zoals het hier behandelde laat-gotische, is een op het altaar als boven-achterwand g

Rogier van der Weyden - Middenpaneel van het Sacramentsaltaar

In reproduktie wordt hier het middenpaneel getoond van het driedelig 'Sacramentsaltaar' d

Onbekend Meester - Apostelen Jacobus en Andreas

De twee genoemde en gereproduceerde apostelen zijn willekeurig gekozen uit een reeks van dertien

Lismonde - Haven III

Lismonde is een van die zeldzame kunstenaars die zich hoofdzakelijk wijden aan de tekening.

Lucas van Valckenborch - Gezicht op Hoei vanaf Ahin
Tot het rijk bezit van het Antwerps Museum behoort een klein schilderij dat door zijn uitzonder
Roel D'Haese - De saraceen

Roel D'Haese wordt over het algemeen beschouwd als de belangrijkste Vlaamse beeldhouwer van zijn generatie. Hij beschikt over een krachtige verbeelding, en weet die uit te drukken in sterkbewogen vormen. Zijn 'Saraceen', een bronzen sculptuur die hij maakte in 1958 is daarvan een karakteristiek voorbeeld.

 

Lucas Cranach de Oude - Portret van Dr. Johannes Schöner

Het portret, een schepping van de Oudheid, is later weer verloren gegaan.

Simone Martini - De lanssteek

Tot het schoonste bezit van het Antwerps Museum behoren ongetwijfeld de vier paneeltjes van de It

Jacob Van Oost de Oude - Portret van een Brugse familie

Met het portret van een Brugse familie door Jacob van Oost de Oude komen we terecht in Brugge's minder roemrijke 17e eeuw. Inderdaad, de eeuw van Rubens, zo glorierijk voor Antwerpen, is voor Brugge misschien wel de meest bloedloze tijd van zijn geschiedenis geweest. 

Leon Spilliaert - Meisjes met witte kousen

Leon Spilliaert werd in Oostende geboren in 1881.

Pieter van der Borcht - Feest op het ijs bij Mechelen
Om verschillende redenen is de graveerkunst in de zestiende eeuw van zeer groot belang: niet al
Jean Fouquet - Madonna met Jezuskind, door engelen omgeven

Hoe men ook over abstracte kunst denken mag, toch speelt ze, bewust of onbewust, in ons schoonheidsaanvoelen een werkzame rol. Wanneer velen thans beweren, dat het meesterwerk bij uitstek uit de verzamelingen van het Antwerps Museum de Madonna van Fouquet is.

Alberto Giacometti, 1901-1966 Venetië II

Wat betekent de titel 'Venetië II' ? Giacometti: 'Aangezien ik in het Franse paviljoen der Biennale te Venetië zou tentoonstellen hebben werden ze eenvoudig 'De vrouwen van Venetië' betiteld. Dit beeld is dus het tweede uit voornoemde groep.'

Albert Servaes - Piëta

Voor velen van hen die Albert Servaes steeds - en terecht !

Paul Delvaux - Het ijzertijdperk

Op gevaar af met de deur in huis te vallen, wens ik onmiddellijk te verklaren dat m.i. 'Het ljzertijdperk' behoort tot de allergaafste en allercompleetste meesterwerken van Paul Delvaux. Dit is, in zijn eenvoud en in zijn monumentaliteit een bijzonder schilderstuk, een lyrisch poëma, verrassend, klassiek en toch volkomen van onze tijd. 

Valerius de Saedeleer - Boomgaard op het einde van de winter
Valerius de Saedeleer is uitsluitend een landschapschilder.