U bent hier

1969 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1969
1969 - 7de jaargang

Gerelateerde Artikels

Titiaan - Jacopo Pesaro door paus Alexander VI aan de H. Petrus voorgesteld

Omdat het zijn belangrijkste werk uit zijn eerste periode is, bekleedt Titiaans schilderij uit he

Henri Leys
Eigenlijk gaat het niet op om het schilderij van Henri Leys, waarvan de reproduktie voor u ligt
Onbekend Meester - De vier Heemskinderen
Het siersmeedwerk dat wij met u zullen behandelen wordt bewaard In het Vleeshuis te Antwerpen.
Abraham Janssens - Scaldis en Antwerpia

De Schelde is ten alle tijde de grote levensader van de stad Antwerpen geweest.

Vic Gentils - Het schaakspel

Wanneer in 1967 de Antwerpse kunstenaar Vic Gentils de laatste elementen van zijn meer dan levens

Jan van Beers Jr. - Peter Benoit

Toen de begaafde Jan van Beers de 49-jarige Benoit, dit in opdracht van zijn vader, tekstdichter van Benoits 'Oorlog', portretteerde, vertoefde hij sedert een achttal jaren in de 'map of Paris, map of love'. De te Lier in 1852 geboren artiest was er, na een Antwerps academieleven in hippiestijl, hals over kop heen gestoomd, belast met een sentimenteel avontuur.

Meester van Watervliet - Bewening van Christus

De literaire en vooral de plastische kunstenaars uit de late middeleeuwen toonden een intense belangstelling voor de figuur van de lijdende Christus. Rogier van der Weyden leverde voor vele van die composities de prototypen. Het retabel uit de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Watervliet moeten wij ook in dat perspectief bekijken. 

Peter Paul Rubens - Adam en Eva in het paradijs

Zoals alle andere kunstenaars hebben ook de meest geniale een leertijd moeten doormaken ; ook zij hebben het 'vak' moeten leren. Hun vroegste werken vertonen dan ook meestal een grote gelijkenis met die van hun leermeesters.

Jacques Lipchitz - Gevecht van Jacob met de engel

Jacob worstelde tot bij dageraad met de engel in mensengedaante. De strijd bleef onbeslist.

Meester van de Ursula-legende

Hier wordt een der vedettestukken besproken van de tentoonstelling die in de zomer van 1969 te Br

Jan van Steffeswert - Heilige Catharina

De reeds vroeger in Openbaar Kunstbezit besproken 14de, 15de en 16de-eeuwse kunstwerken uit Limburg waren bijna alle beelden die nog als cultusvoorwerpen gebruikt worden. Zij bevinden zich grotendeels in kerken. De meeste van deze beelden behoren tot de nog weinig bekende Maaslandse houtsculptuur. 

Pieter Bruegel de Oude - De bruiloftsstoet

Is dat schilderij een authentiek werk van de geniale Pieter Bruegel, de Oude ? We menen van niet. Toen we het voor het eerst bekeken, op de veiling van de verzameling Captain Spencer Churchill, in Londen, bij Christie, in 1965, waren we reeds die overtuiging toegedaan.

Salvador Dali - De bekoring van St.-Antonius
In 1946 richtten de filmproducers Albert Lewin en David L.
Peter Paul Rubens - De hellebaardier

Het tekenen heeft in Rubens' kunst een geweldige rol gespeeld. Het enorme aantal der bladen van zijn hand, die thans nog te zien zijn in de voornaamste Europese en Amerikaanse verzamelingen, is daar op zichzelf al een bewijs voor. 

Onbekend(e) Meester(s) - Isabella van Bourbon

In de halfduistere kooromgang van de O.-L.-V.-kathedraal, achter het hoogaltaar, ligt - eenzaam e

Antoon van Dyck - Portret van Frans du Quesnoy

Een eerste vraag die men zich kan stellen bij het bekijken van dit portret is wellicht wie hier w

Onbekend Meester - Christus aan het kruis

In 1963 werd tijdens de opgraving in het hoofdkoor van de O.-L.-Vrouwekerk te Kortrijk een overwe

Martial Raysse - Portret van France

De kunstmatige charme van het 'Portret van France' is heel typisch voor het werk en de fi

Pieter Bruegel de Oude - De konijnenjacht

Er mag worden beweerd dat wie tot de geestesinstelling en tot de diepe inzichten van Bruegel wil doordringen de aandacht moet gespannen houden op zijn tekeningen en prenten.

Barend van Orley - Het laatste oordeel en de zeven werken vanbarmhartigheid

'In het bijzonder moet onder beroemde mannen van onze schilderkunst de gedachtenis bewaard bl

Enrico Baj - Tu quoque, Brute, fili mi

'Men mag schilderen met alles, met pijpen, postzegels, prentbriefkaarten, speelkaarten, kande

Meester van de legende van de Heilige Lucia - Onze Lieve Vrouw

De onbekende schilder van het 1480 gedateerde werk 'De Legende van de H.

Goossen van der Weyden - Triptiek van abt Antonius Tsgrooten

Dit drieluikje, een aanwinst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, houdt duidelijk verband met Tongerlo en zijn witheren. De letters ANTO, op de gesloten luiken aangebracht, zijn in verband te brengen met abt Antonius Tsgrooten. Hij bestuurde de abdij van 1504 tot 1530 en was een van haar grote bouwheren en maecenen.

Dan van Severen - Zwarte cirkel en vierkant

In het eindbeeld van haar structuur, staat de wereld waarin wij leven nog in een beginstadium.

Heinz Mack - Lichtdynamo

Het streven naar beweging in de kunst dateert niet van vandaag : de ganse barok was erdoor gedrev

Jean-Baptiste Corot - Steengroeve te Fontainebleau

'Steengroeve te Fontainebleau' is het werk van één der voornaamste Franse l

Auguste Herbin - Etoile

Auguste Herbin maakt deel uit van de generatie die geboren werd in de wisselperiode tussen de 19d