U bent hier

Christus Jezus

Petrus Paulus Rubens - De Kruisafneming

Rubens verbleef als jong kunstenaar acht jaar in Italie met als eerste bedoeling zijn artistiek i

Quinten Metsys - De Bewening van Christus

Wat betreft Quinten Metsys' altaarschilderijen van grotere omvang hebben onze Koninklijke Mus

Constant Permeke - De Bedelaar

Bij de bespreking van Permeke's allermenselijkst schilderij Het Afscheid, roemden wij hem als de grootmeester van het Vlaams expressionisme. Is hij een schilder van uitzonderlijk formaat, hij is niet minder groot als tekenaar. Was hij een man met een ongelooflijk sterk, scheppend instinct, waardoor zijn schilderijen als 't ware vanzelf uit zijn penseel vloeiden.

Gerard David - De Doop van Christus

In het Stedelijk Museum te Brugge bevinden zich hoogst belangrijke schilderijen van de uitnemende Vlaamse meester Gerard David : twee vrij grote Gerechtigheidstaferelen en een triptiek, dat is een uit drie delen bestaand schilderij, waarvan de beide vleugels voor het middenstuk gedraaid kunnen worden.

Jeroen Bosch - De Kruisdraging

Jeroen Bosch is in alle opzichten een grensgeval. Hij leefde van ca. 1450 tot 1516 : het is dus begrijpelijk dat hij de religieuze onderwerpen van de 15de eeuw reeds benadert met een totaal nieuwe geestesgesteldheid. Hij is geen Vlaming van geboorte. Zijn familie was afkomstig uit het Rijnland : zijn eigenlijke naam is trouwens Hieronymus van Aken. 

Petrus Christus - De bewening van Christus

Dit schilderij uit het Koninklijk Museum voor Oude Kunst te Brussel stelt eigenlijk een 'Bewe

Rik Slabbinck - Stilleven met kruisbeeld

Tot de voornaamste schilders die onmiddellijk na de tweede wereldoorlog in ons land op de voorgro

Onbekend Meester - Gotische Kelk

Vorig jaar kon ter verrijking van ons nationaal patrimonium in de kunsthandel te New York een laa

Adriaan Isenbrandt - Madonna der zeven Smarten

Tegen het einde van de 15de eeuw was de economische ondergang van Brugge een voldongen feit.

Hans Memling - Sibylla Sambetha

Wie aan Memling denkt, denkt aan het Sint-Janshospitaal.

Pagina's

Abonneren op RSS - Christus Jezus