U bent hier

gotisch

(1200 -1399)

Onbekend Meester - Madonna van het Begijnhof

Bij het afbeelden van Maria had de romaanse kunst, daarin sterk afhankelijk van de Byzantijnse traditie, vooral oog gehad voor de majesteit van de tronende Moeder Gods. Heel anders echter zou de gotiek haar voorstellen. 

Rogier van der Weyden - De Bewening

Met 'De Bewening' of 'Piëta' worden wij binnengeleid in een wereld van gedac

Quinten Metsys - De Bewening van Christus

Wat betreft Quinten Metsys' altaarschilderijen van grotere omvang hebben onze Koninklijke Mus

Gerard David - De Doop van Christus

In het Stedelijk Museum te Brugge bevinden zich hoogst belangrijke schilderijen van de uitnemende Vlaamse meester Gerard David : twee vrij grote Gerechtigheidstaferelen en een triptiek, dat is een uit drie delen bestaand schilderij, waarvan de beide vleugels voor het middenstuk gedraaid kunnen worden.

Jacob Cornelisz. van Amsterdam - De calvarie
De 'Calvarie' van het Gentse Museum voor Schone Kunsten vermag wellicht niet, zoals de
De meester van het Retabel van Lombeek
Het retabel van Lombeek is een van de merkwaardigste die bewaard bleven.
Dirk Bouts - Het laatste avondmaal

Het ontstaan van 'Het laatste avondmaal', een van Bouts' meesterwerken, is nauw verbonden met bepaalde omstandigheden te Leuven. Wanneer Dirk Bouts zich omstreeks het midden van de XVe eeuw te Leuven kwam vestigen, trof hij er niet alleen de intellectuele bedrijvigheid van de pas opgerichte universiteit aan maar ook een artistieke werkzaamheid. 

Artus Quellin de Oude – St.-Pieter

De Sint-Andrieskerk te Antwerpen staat in de 'parochie van miserie'.

Hans Memling - Het mystiek huwelijk van de H. Catharina
Denkelijk niemand heeft moeite om van Memling's kunst te houden, om ervan te genieten.
Onbekend Meester - Gotische Kelk

Vorig jaar kon ter verrijking van ons nationaal patrimonium in de kunsthandel te New York een laa

Pagina's

Abonneren op RSS - gotisch